Gypsy Ska Orquesta
Burg Herzberg Festival
2. Aug. 2014